Referenties

Referenties

Samenwerking is de sleutel


Partners en opdrachtgevers

In samenwerking met onderstaande partners en opdrachtgevers weet Bareau oplossingen te ontwikkelen voor verschillende maatschappelijke en milieu-gerelateerde problemen.


Projecten

Van de vele projecten van Bareau zijn hieronder de belangrijkste te vinden.

R&D op EnTranCe
Projectleider: Kirsten Zagt

Na het wetenschappelijke voorbereidingstraject dat Bareau in de jaren 2008-2013 had uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Universiteit, is de AHPD-proefinstallatie tijdelijk opgesteld geweest op het terrein van Entrance in Groningen. Daar heeft Bareau de AH2PD-technologie ontwikkeld en erover gepubliceerd, zie Position Paper I.

R&D in Heerenveen

Projectleider: Bernard de Geus

In  2019 is in Heerenveen een proeflaboratorium opgericht. Hier wordt de AH2PD-technologie verder ontwikkeld en getest voor verdere toepassing op het lopende AHPD Ameland project.

De eerste Groengasbrouwerij: AHPD Ameland
Projectleider: Ruud Vink
De bestaande waterzuivering van Ameland produceert zuiveringsslib, dat voortaan door de AHPD-installatie zal worden verwerkt tot groengas. In de toekomst wordt ook een verbinding gemaakt met het grote zonnepark op Ameland, waarvan de nu onbruikbare pieken zullen worden gebruikt om waterstof mee te maken. Die waterstof wordt gevoed aan de AHPD-installatie, die dan als AH2PD-installatie gaat werken. Daarmee wordt 100% COgerecycled en tweemaal zoveel groengas geproduceerd.
Dit project kan worden gerealiseerd door het Waddenfonds, GasTerra en de NAM.

Aardgasvrije woonwijk: AHPD Pekela
Projectleider: Kirsten Zagt
Stichting SEN en Bareau hebben de tender van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gewonnen met de Quick-Fit oplossing en de AHPD-technologie. Wij gaan Boven Pekela aardgasvrij maken, en groengas produceren!

CO2-negatief: onderzoek AHPD Drenthe
Projectleider: Aldert van der Kooij
Door externe kooldioxide te voeden aan een AHPD-installatie, kan de groengasproductie sterk worden vergroot. Wij gaan dan niet alleen uit afval(water) biomethaan produceren, maar ook uit externe kooldioxide en waterstof; dit noemen we AH3PD. Dit onderzoek is ook in het belang van de gas-gebruikende industrie, omdat we hiermee COkunnen recirculeren en hergebruiken, met als gevolg dat wij kunnen stoppen met het gebruik van fossiel aardgas. In dit project zoeken wij de maximale productiecapaciteit van groengas op.

Internationaal: AHPD China
Projectleider: Bernard de Geus
Gesponsord met een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voeren wij met onze proefreactor een aantal proeven uit, om de ontwerpparameters te bepalen van een AHPD-installatie voor het verwerken van huishoudelijke organische reststromen.