Privacy Policy

Privacyverklaring

BAREAU kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BAREAU, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BAREAU verstrekt. BAREAU kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  •  Uw voor- en achternaam
  •  Uw adresgegevens
  •  Uw telefoonnummer
  •  Uw e-mailadres
  •  Uw IP-adres 

WAAROM BAREAU GEGEVENS NODIG HEEFT 

BAREAU verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan BAREAU uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG BAREAU GEGEVENS BEWAART 

BAREAU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

BAREAU verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van BAREAU worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (Cookies), waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BAREAU gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@BAREAU.nl. BAREAU zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 

BAREAU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BAREAU maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BAREAU verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BAREAU op via info@BAREAU.nl

www.BAREAU.nl is een website van BAREAU

BAREAU is als volgt te bereiken: 

Postadres: Fok 72a, 8441BR Heerenveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01171753
Telefoon: +31 (0)6 81 50 14 70
E-mailadres: info@BAREAU.nl