Energieneutraal met Bareau

Energieneutraal met Bareau

De Quick-fit oplossing van SEN


Huishoudens in Nederland gebruiken en verbruiken grote hoeveelheden energie, met als gevolg vervuiling van het milieu, uitputting van fossiele brandstoffen en onnodige verspilling van energie.


Bareau biedt een oplossing om op een duurzame en efficiënte manier grote hoeveelheden hoogwaardig groengas te produceren, waarmee het aardgasverbruik in Nederland gereduceerd kan worden met 50%.

Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) heeft in nauwe samenwerking met externe deskundigen een manier bedacht om het aardgasverbruik van onze huishoudens te verminderen. Door woningen te verduurzamen vermindert het energieverbruik. De vraag naar gas neemt hiermee af tot minimaal de helft van de huidige vraag.

De samenwerking tussen Bareau en Stichting Samen Energie Neutraal heeft geleid tot de Quick-fit oplossing. Door de duurzame ideeën van beide partijen te combineren, kunnen woningen in Nederland versneld energieneutraal worden gemaakt, zonder dat de woonlasten worden verzwaard.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over de Quick-fit oplossing.


Diverse projecten van Bareau, waarbij de Quick-fit oplossing zal worden toegepast, zijn inmiddels op verschillende plaatsen in Nederland in voorbereiding. Ameland en Pekela zijn de eerste plekken waar AHPD-projecten zullen worden gestart.