Over ons

Over ons

Maak kennis met Bareau


Duurzame technologie en organisatie

Bareau is een technologieleverancier die installaties voor de productie van groengas ontwerpt, bouwt en exploiteert op basis van onze eigen AHPD-technologie.

In samenwerking met verschillende organisaties in binnen- en buitenland werken wij aan de ontwikkeling van een efficiënte en duurzame manier om afval te verwerken tot groengas. Zie onze Projecten.

De kernactiviteiten van Bareau zijn:

  • Laboratorium voor de ontwikkeling van AHPD-technologie
  • Ingenieursbureau voor het ontwerp van zuiveringsprocessen
  • Realisatie en exploitatie van groengasbrouwerijen
  • Opleiding en re-integratie op technisch HBO+ niveau

De Groengasbrouwerij: AHPD-technologie, in het kort

De technologie, die Bareau de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, draagt de naam Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD). In vertaling: autogeneratieve hoge druk gisting. AHPD-technologie bestaat in principe uit een vergistingsreactor. Onder hoge druk wordt in die reactor water gezuiverd en organisch afval omgezet in groengas. Zodra het vat op temperatuur is, kan het zichzelf aandraaien en dus autogeneratief te werk gaan.

“Het is net bierbrouwen,” zegt Kirsten Zagt, procestechnoloog en bedrijfsleider van Bareau. “Bij bierbrouwen zetten micro-organismen onder hoge druk in een luchtdicht vat suiker om in alcohol en CO2. Wij doen hetzelfde, alleen vervangen wij suiker door organisch afval en krijgen wij daar in plaats van alcohol groengas voor terug: een Groengasbrouwerij.”

AHPD, AH2PD, AH3PD
Naast organisch afval kunnen ook waterstof en COverwerkt worden tot groengas in onze vergistingsreactor. Dit noemen wij AH2PD. De waterstof kan geproduceerd worden uit stroom en water via elektrolyse. Dit is een goede manier om overschotten van duurzaam opgewekte stroom niet verloren te laten gaan. De benodigde COzit voor een deel al in de vergistingsreactor en kan worden aangevuld met externe CO2; dat noemen wij AH3PD.

Het groene gas dat met AHPD-technologie kan worden geproduceerd, is van hoge waarde en kan direct geïnjecteerd worden in het huidige gasnet. Wanneer de AHPD-technologie grootschalig zou worden toegepast, zou 50% van het huidige aardgasgebruik kunnen worden vervangen door groengas. Meer over de voordelen van groengas.

Organisch afbreekbare afvalstromen, zoals afvalwater, zuiveringsslib en reststromen van de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, worden nu nog gezien als milieuvervuilende kostenposten, maar veranderen door onze technologie in waardevolle grondstoffen voor de productie van groengas.

Alle energie uit deze afvalstromen wordt teruggewonnen. De bruikbare reststoffen, zoals stikstof en fosfaat, worden teruggewonnen als grondstof voor bijvoorbeeld kunstmestproductie. Daarmee kan de groengasbrouwerij ook functioneren als waterzuiveringsinstallatie.

Bareau heeft voor deze duurzame technologie al diverse innovatieprijzen gewonnen. Zie Prijzen en publicaties.

Groengasbrouwerij AHPD folder
AHPD-technologie van Bareau, voor professionals

 

Hoe het is begonnen: de geest uit de fles

In de tijd dat Kirsten Zagt werkte bij Witteveen en Bos, werden daar vele nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties ontworpen. Voorbeelden uit die tijd zijn de rwzi’s van Amstelveen, Emmen, Dronten, Lelystad, Breda, Arnhem-Zuid, Tilburg, Eindhoven en paradepaardje de eerste biologische fosfaatterugwinning bij rwzi Haarlem Waarderpolder, Harnaschpolder en vele andere. Er was veel onderzoek nodig ter voorbereiding van de ontwerpen.

“In dat kader hadden wij in het voorjaar van 1995 een plastic colafles gevuld met uitgegist slib van de slibgisting van rwzi Haarlem Waarderpolder,” vertelt Kirsten. “Wij wilden de samenstelling onderzoeken om de werking van de gisting in kaart te brengen.

De fles ontplofte in het weekend, waarbij circa 18 bar druk moet zijn opgebouwd door extreme bacteriën. Een speciaal verschijnsel, omdat er blijkbaar enorme krachten kunnen worden ontwikkeld door micro-organismen, die ondanks de opgebouwde druk gewoon doorgaan met gas produceren.

Later heeft Ralph Lindeboom als promovendus bij de WUR in ons gezamenlijke project met een speciale reactor maar liefst 90 bar 'bio-pressure' opgebouwd, zonder pomp! Deze oerkracht hebben wij nu gedresseerd om diverse biofysische en chemische processen aan te drijven, zoals het oplossen van kooldioxide (zoals ook in bier) en het aandrijven van filters.

Zo was de ontplofte colafles de inspiratiebron voor het ontwikkelen van de AHPD-technologie.”

Ons team

Het multidisciplinaire team van Bareau is sinds 2006 bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van de AHPD-technologie. Middels verschillende projecten weet het team onze technologie steeds weer verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Wij hebben kennis en ervaring in huis op het gebied van projectmanagement, financiering, procestechnologie, werktuigbouw, elektrotechniek, automatisering, economie, inkoop, realisatie en exploitatie.

Maak kennis met de projectleiders van Bareau!


Kirsten Zagt

Directeur Bareau 
+31681501470
kirsten.zagt@bareau.nl
LinkedIn


Ruud Vink
Projectleider 


Dries van Gemert
Strategisch adviseur en projectleider

Missie

Het is onze missie om te werken aan een duurzame energievoorziening door innovatie en integratie van biotechnologie, watertechnologie en energietechnologie.