BAREAU MAAKT GROENGAS IN ÉÉN ENKELE STAP

Innovatief AHPD proces klaar voor ingebruikname

Met AHPD (Autogenerative High Pressure Digestion) maakt Bareau in één enkele stap groengas uit biomassa of afvalwater. De benodigde energie wordt geheel biologisch en duurzaam opgewekt. De biotische druk in dit tweede generatie hoge druk gistingsproces wordt helemaal autogeneratief opgebouwd door micro-organismen, die dit van nature ook doen op de zeebodem en andere extreme omstandigheden. De druk wordt eerst gebruikt om kooldioxide af te scheiden, waardoor biomethaan of groengas wordt geproduceerd. Vervolgens wordt dezelfde groene druk gebruikt om de installatie aan te drijven, als een biologische stoommachine.

Onze AHPD technologie kan worden toegepast in processen waarbij biomassa moet worden verwerkt, zoals afvalwater, zuiveringsslib en reststromen van de landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Bareau heeft voor deze technologie al diverse innovatieprijzen gewonnen.

De kernactiviteiten van Bareau zijn:

  • Laboratorium voor de ontwikkeling van AHPD technologie
  • Ingenieursbureau voor het ontwerp van zuiveringsprocessen
  • Adviesbureau voor decentrale sanitatie en duurzame energie
  • Opleiding en re-integratie op technisch HBO+ niveau